NORWEL – Norges første forskerskole i sosialt arbeid og barnevern

NORWEL åpnet høsten 2022 og er allerede blitt en betydelig kraft for å støtte ph.d.-utdanning innen sosialfagene.

Female University Student Working In Library With Tutor
Foto: mostphotos.com

Hva vil NORWEL?

NORWEL vil støtte ph.d.-studenter i å utvikle forskning med høy relevans for politikk og praksis innen sosialt arbeid og barnevern. De ulike læringsaktivitetene og nettverksmulighetene som tilbys gir et solid grunnlag for en videre karriere innen akademia eller i en annen stilling hvor det kreves høy kompetanse.

UiT og NTNU er vertskap for NORWEL

Fra 2023-2026 er Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT Norges arktiske universitet vertskap for NORWEL.

Fra 2026-2030 tar Institutt for sosialt arbeid ved NTNU over vertskapet.

Les mer om NORWEL

Samarbeid nasjonalt og internasjonalt

I NORWEL er det et tett samarbeid mellom brukerorganisasjoner, nasjonale og internasjonale forskergrupper samt nasjonale og lokale myndigheter.

Partnere i forskerskolen NORWEL

  • Velferdsalliansen
  • NAV Sør-Troms
  • NAV Troms og Finnmark
  • AV-dir.
  • Bufdir
  • Trondheim kommune
  • Statsforvalteren