Nina Schiøll Skjefstad, fra NORWEL-teamet deltok sammen flere av NORWEL sine medlemmer på NASSW/FORSA-konferansen i Gøteborg 17. – 19. juni, 2024.»

Miniatyrbilde for Nina Schiøll Skjefstad, fra NORWEL-teamet deltok sammen flere av NORWEL sine medlemmer på NASSW/FORSA-konferansen i Gøteborg 17. – 19. juni, 2024.»

Nina Schiøll Skjefstad, ansatt på institutt for sosialt arbeid ved NTNU og medlem at teamet i NORWEL, deltok sammen flere av NORWEL sine medlemmer på NASSW/FORSA-konferansen i Gøteborg 17. – 19. juni, 2024. Her forteller hun om noen av sine opplevelser fra konferansen.

Jeg hadde gleden av å delta på nok en NASSW/FORSA-konferanse. Jeg har deltatt på flere av disse konferansene tidligere, og har alltid hatt stort faglig og sosialt utbytte. De nordiske konferansene arrangeres av NASSW og et av landene som er med i FORSA-Norden. Som medlem i teamet i NORWEL var jeg også med for å promotere NORWEL, og hadde med en rull-up og brosjyrer.

Tema for konferansen var: “Social Work as Emancipatory Practice. Creating Pathways towards Social Justice», se konferansens egen nettside her.

På konferanse deltok ca. 380 personer fra 19 land, så dette har etter hvert blitt en stor konferanse i sosialt arbeid. Man kunne delta på workshop der man hadde 15 minutter til fremlegg mens 5 minutter var satt av til diskusjon. Det var også mulighet til å delta på symposium innen ulike tema samt presentere posters. I tillegg var det foredrag på 45 minutter med ulike Keynote Speakers.

Størst inntrykk på meg gjorde NORWELs «egen» professor Vishanthie Sewpaul.

Vishanthie er med i NORWELs internasjonale rådgivende styre. Med sitt foredrag:
«Emancipatory, decolonial Ubuntu-based social work praxis: Towards eco-social justice»
hadde Vishanthie forsamlingen i sin hule hånd.
Hun brukte en del poetiske virkemidler, og minnet oss om vårt ansvar for verden som sosialarbeidere:

Å delta på konferanser er for meg også nettverksbygging i tillegg til faglig påfyll. Det var nyttig og trivelig å møte gamle kjente samt skaffe seg nye bekjentskaper.

Gøteborg by viste seg også å være et hyggelig bekjentskap, selv om programmet på konferansen ikke ga anledning til en utstrakt utforskning av byen. Konferansemiddagen fikk jeg imidlertid med meg. Den foregikk på «Kooperativet», et fantastisk sted for middager og eventer.

Her sitter medlem av NORWEL, Mette Moen Baatvik, sammen med styret i FORSA og flere, klar til å innta kveldens middag.

Det ble også danset! Balkan Bagpack besto av 10 musikere som raskt fikk folk opp på dansegulvet til fengende rytmer:

Jeg vil konkludere med at dette var nok en NASSW/FORSA-konferanse som svarte til forventningene når det gjelder faglig utbytte og inspirerende samtaler med gamle og nye bekjentskaper.

Til opplysning:

FORSA står for Forening for forskning i sosialt arbeid. FORSA har egen avdeling i både Norge og Norden. Her finner du hjemmesiden til FORSA -Norge: http://forsanorge.no/

Det arrangeres FORSA-konferanser hvert år. Annenhvert år er det norsk konferanse, og annethvert år en nordisk. I medio juni 2025 vil den norske konferanse arrangeres av Høgskolen i Østfold. Den vil finne sted i Fredrikstad. Tema for konferansen er: «URO – i fag, samfunn, og profesjonsutøvelse». Se hjemmesiden til FORSA for mer informasjon ut over høsten.