Bli medlem i forskerskolen NORWEL

For å bli medlem må du oppfylle følgende kriterier:

  • Du må du være tatt opp på et ph.d-program/ ansatt i stipendiatstilling
  • Du må jobbe med en avhandling med et sosialfaglig relevant tema
  • Du forplikter du deg til aktiv deltakelse i din kollokviegruppe, symposier og KTE-workshops
  • Du forplikter deg til å delta i minst to av ph.d.-kursene som skolen tilbyr.

Vi svarer deg innen tre uker etter at vi har mottatt din søknad.