Om NORWEL

NORWEL er den første forskerskolen i sitt slag til å tilby en fordypning innen sosialt arbeid og barnevern. NORWEL er basert på prinsipper om arbeidslivsrelevans, forskningsintegritet, etikk og brukermedvirkning.

Blant våre aktiviteter er:

  • Ph.d.-kurs med fordypning innen sosialt arbeid og barnevern
  • NORWEL-symposier
  • KTE (knowledge and transfer exchange)-workshops
  • Nettbaserte kollokviegrupper
  • Nettverksaktiviteter internasjonalt og nasjonalt

UiT og NTNU er vertskap for NORWEL

I de første fire årene (2023-2026) er Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT Norges arktiske universitet vertskap for NORWEL. De neste fire årene (2026-2030) tar Institutt for sosialt arbeid ved NTNU over vertskapet.

Samarbeid

I NORWEL er det et tett samarbeid mellom brukerorganisasjoner, nasjonale og internasjonale forskergrupper samt nasjonale og lokale myndigheter.

Velferdsalliansen, NAV Harstad, NAV Troms og Finnmark, AV-dir., Bufdir, Trondheim kommune og Statsforvalteren er partnere i forskerskolen NORWEL.

NORWEL vil støtte doktorgradsstudenter i å utvikle forskning med høy relevans for politikk og praksis innen sosialt arbeid og barnevern.

Ph.d.-studenter er oppfordret til å tilbringe tid ved et eller flere av de internasjonale universitetene NORWEL samarbeider med (QUT, Australia; University of Helsinki, Finland; Aalborg University, Danmark; ISCTE, Portugal; University of Michigan, USA og University of Kwazulu-Natal, Sør-Afrika). For å støtte individuell mobilitet har studenter mulighet til å søke om midler fra NORWELs Guest Scientific Missions Grants.

Mål

NORWEL har som mål å bli en betydelig kraft i forskning innen sosialt arbeid og barnevern.

NORWELs fagmiljø består av både erfarne og yngre forskere som vil bidra til å utvikle innovasjonsdrevet forskning av høy kvalitet.

De ulike læringsaktivitetene og nettverksmulighetene som tilbys gir et solid grunnlag for en videre karriere innen akademia eller i en annen stilling hvor det kreves høy kompetanse. Aktivitetene i NORWEL byr på en blanding av formelle og uformelle aktiviteter som grunnlag for et inkluderende miljø hvor ideutveksling og diskusjon av tema innen sosialt arbeid og barnevern er sentralt.