Styret i NORWEL

Bente Kojanbente.h.kojan@ntnu.no NTNU – se ansattinfo
Eirunn Lysøeirunn.lyso@bufdir.no Bufdir
Anne-Cathrine Gramboanne-cathrine.grambo@nav.no NAV
Bente Ødegaardbente.odegaard@nav.no NAV
Hilde Michelsenhilde.michelsen@nav.no NAV Sør-Varanger
Hilde Bremnesfmtrhbr@statsforvalteren.no Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Ingvild Dahlingvild.dahl@trondheim.kommune.no Trondheim kommune
Ann Kirsti Brustadann.kirsti@bikuben.netVelferdsalliansen 
Synnøve Andersensynnove.t.andersen@uit.noUiT – se ansattinfo
Hanne Glemmestadhanne.glemmestad@fo.noFellesorganisasjonen (FO)
Marko Valentamarko.valenta@ntnu.noNTNU – se ansattinfo
Johanna Marie Eriksenjohanna@press.noPress – Redd Barna Ungdom
Cecilie Reedcecilie.reed@modum.kommune.noStudentrepresentant
Jeanette Iren Pedersenjeanette.i.pedersen@nord.noStudentrepresentant
Nina Røkkumnina.rokkum@ntnu.noStudentrepresentant