Vertskapsinstitusjonene til NORWEL har ordet

Miniatyrbilde for Vertskapsinstitusjonene til NORWEL har ordet

Forskerskoler er en mulighet for ph.d.-kandidater til å utveksle ideer på tvers av individuelle forskningsprosjekt, til å knytte nettverk, og til å få inspirasjon fra toppkompetente forskere på sitt felt.

NORWEL er Norges første forskerskole i sosialt arbeid og barnevern. Skolen har som ambisjon å styrke kvalitet på forskerutdanning innen våre fagfelt, og til å styrke relevans av vår forskning innenfor de tematikkene stipendiatene fordyper seg i.

Fra 2022 til 2026 er Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT Norges arktiske universitet vert for NORWEL. Deretter og fram til 2030 overtar Institutt for sosialt arbeid ved NTNU vertskapet. Vi spurte instituttlederne Veronica Haug Bekkstrand og Kristin Viggen, hvorfor de stiller som vertskap for NORWEL, hva de forventer av skolen og hva NORWEL kan forvente av vertsinstitusjonene.

Hvorfor trengs en forskerskole for sosialt arbeid?

Vi ønsker en forskerskole innen barnevern og sosialt arbeid svært velkommen. Forskningsfeltet og fagområdet vil bli styrket ved at våre kandidater får tilgang til en slik skole. Stor, umiddelbar søkning viser tydelig at den imøtekommer et behov blant kandidatene. Forskerskolen vil også bidra aktivt for å imøtekomme behovet for økt kompetanse i praksisfeltet, og vi vet at det er stort behov for å utvikle fagkompetanse som gjør profesjonene i stand til å møte store samfunnsutfordringer.

På hvilken måte inngår NORWEL i utdanningsporteføljen til instituttene dere leder?

Forskerskolen bidrar til et fullverdig løp innen fagområdene fra bachelor til ph.d.-nivå. Vi mener at dette vil kunne ha stor betydning for utviklingen av kompetanse i barnevern og sosialt arbeid. Kandidatene får muligheter til å fordype seg i temaer som er aktuelle innen sosialt arbeid og barnevern, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Det er viktig at de får tilgang til kunnskap og perspektiver fra det globale nettverket som forskerskolen bringer med seg.

NORWEL legger stor vekt på nasjonalt og internasjonalt nettverksarbeid. På hvilken måte har dette nettverket betydning for instituttene?

Både IBS og ISA vil oppfordre ph.d.-kandidatene til å benytte seg av de universitetene som kontaktpersonene i nettverket representerer. Vi kan blant annet få tips om hvilke organisasjoner (NGOer) og universiteter som kan egne seg for studentmobilitet. I tillegg kan det være aktuelt å kontakte nettverket i forbindelse med utvikling av studentmobiliteten ellers ved instituttet. Dette kan handle om utveksling, feltundersøkelser og praksis i utlandet. Nettverket til NORWEL gir også gode muligheter for ansattmobilitet, der undervisere og forskere kan ha opphold på våre samarbeidsuniversiteter.

Hvordan ser dere på framtiden til NORWEL etter at finansiering gjennom Norges forskningsråd tar slutt i 2030?

Det er vanskelig å se for seg annet enn at NORWEL vil høste erfaringer og utvikle seg. Vi håper NORWEL vil skape et fundament for langsiktig samarbeid om forskeropplæring i barnevern og sosialt arbeid. Ikke minst er det ønskelig at våre kandidater bidrar med innovativ tenkning og kunnskap som oppleves som nyttig for forskning og praksisfelt i deres arbeid. Ikke minst gjelder dette det faglige samarbeidet på tvers av land. Et mål er også at vi klarer å utvikle nye samarbeidsformer, og muligens også utvide forskerskolens nedslagsfelt. Midler som i dag subsidierer kandidatmobiliteten vil sannsynligvis forsvinne, derfor vil det være viktig å utforske andre måter å finansiere den nasjonale forskerskolen på i fremtiden.