Reisebrev fra ISCTE Lisboa

Miniatyrbilde for Reisebrev fra ISCTE Lisboa

Våren 2023 var NORWEL-student Oda Nordheim på et short scientific mission (SSM)-opphold i Lisboa. Her får vi et innblikk i hvordan hun opplevde sin reise til og opphold i Portugals hovedstad.

Jeg reiste på short scientific mission (SSM) til ISCTE Universitet i Lisboa fra 7. mai til 2. juni 2023. Jeg valgte å besøke institutt for statsvitenskap og offentlig politikk ved dette universitetet fordi jeg syntes miljøet ved ISCTE virket spennende. Her har de et etablert forskningsmiljø innen sosialt arbeid under et statsvitenskapelig institutt – noe som er svært relevant for meg som har bakgrunn i offentlig politikk og skriver om sosialpolitikk. Jeg var spesielt interessert i å få innblikk i en annen kultur og perspektiver tilknyttet mitt fagfelt, og var også interessert i nye tilnærminger som kunne bidra med nyttig inspirasjon, i tillegg til å komme i kontakt med potensielle samarbeidspartnere til fremtidige forskningsprosjekter. Da jeg hadde bestemt meg for hvilken av NORWELs samarbeidspartnere jeg ønsket å besøke, satte jeg meg inn i forskningsinteressene til alle ansatte ved instituttet for å finne ut hvem jeg hadde mest like forskningsinteresser som meg. Jeg tok så kontakt med denne personen for å undersøke mulighetene for reise i det aktuelle tidsrommet og fikk etter hvert et offisielt invitasjonsbrev som ble brukt i søknad om økonomisk støtte til NORWEL. Jeg opplevde selve søknadsprosessen som svært enkel og fikk faktisk gjennomført reise selv om planleggingen av reisen startet kun 8 uker før avreise.

Da jeg ankom Lisboa hadde jeg klare forventninger om å besøke et universitet med et internasjonalt miljø og Ph.d. studenter med internasjonal bakgrunn, fordi dette er noe jeg er vant til ved NTNU, så jeg ble nok litt overrasket da jeg innså at det ikke var noe internasjonalt miljø og at alle aktiviteter foregikk på portugisisk. Hadde jeg visst dette før avreise hadde jeg nok gjort andre forberedelser for å planlegge passende aktiviteter og i alle fall lært meg noe Portugisisk. Til tross for språkbarrierer føler jeg at jeg fikk mye ut av reisen gjennom samtaler med ansatte ved universitetet. Jeg hadde ukentlige møter med min kontaktperson ved universitetet som ga meg informasjon om temaer jeg var interessert i, satte meg i kontakt med relevante kontaktpersoner og informerte om forskningsprosjekter og annet materiell som var av interesse for meg. Jeg leste meg også opp på instituttets forskning knyttet til sosialpolitikk og sosialt arbeid og fikk tilgang på mer utfyllende informasjon fra ansatte. Dette har gitt meg en svært nyttig forståelse av Portugal, som er spesielt viktig for meg som jobber komparativt, hvor jeg nå har et bedre utgangspunkt for å forstå teori og empiri fra ulik kontekst – og en mye bedre forståelse av hvordan ulike land har helt forskjellig utgangspunkt for innføring av sosialpolitikk. Jeg fikk også mulighet til å delta på Ph.d.-seminar, hvor studentene presenterte prosjektbeskrivelsene sine, og fikk innblikk i hvilke problemstillinger studentene jobber med ved dette instituttet. Jeg brukte google translate til å oversette teksten på PowerPoint-presentasjonene og føler at dette ga meg et godt innblikk i studentenes arbeid. I ettertid ser jeg at dette er et hjelpemiddel jeg også kunne brukt for å få med meg andre relevante arrangement som ble holdt på portugisisk.

I tillegg til dette fikk jeg besøkt en fantastisk by som jeg kan anbefale alle å besøke. Jeg reiste sammen med min samboer og to barn, og tror det ville blitt en ganske ensom opplevelse om det ikke var for muligheten til å tilbringe ettermiddagene sammen med familie. Til gjengjeld ble det en ganske intens opplevelse å skulle få mest mulig akademisk utbytte på dagtid, kombinert med å skulle oppleve mest mulig av byen med familien etter arbeidstid. Det kunne vært lurt og kombinert oppholdet med en liten ferie i forkant eller etterkant av oppholdet.

Til andre som skal på kortere utenlandsopphold så ville jeg også anbefalt å reise på et mindre travelt tidspunkt enn mai/juni, hvor ansatte nok vil være mer tilgjengelig og man reduserer sannsynligheten for å bli sittende med ekstra veiledning og sensur. Jeg anbefaler alle som har mulighet til å reise på SSM til å benytte seg av denne muligheten og ser tydelige fordeler ved å besøke universitet som er mer ulik det vi er vant til i Norge, til tross for språkbarrierer, men at det også er lurt å tenke gjennom hvilket faglig utbytte man ønsker før man velger hvilken samarbeidspartner man ønsker å besøke.