Reisebrev fra Brisbane, Australia

Miniatyrbilde for Reisebrev fra Brisbane, Australia

NORWEL-student Anne Svalastog har reist til andre siden av kloden for å få andre perspektiver på barnevernsarbeid. Hun forteller oss om sine inntrykk og hva oppholdet har gitt henne for arbeidet med ph.d.-prosjektet.

Inntrykk fra «down under» – sommeren 2023.

Jeg har lagt bak meg 2 måneder i Brisbane, Australia. Jeg har fått en ny by og et nytt land kjært. Jeg har hatt et forskningsopphold ved University of Queensland, School of Nursing, Midwifery og Social Work hvor min sponsor, Professor Karen Healy jobber.

Planen med forskningsoppholdet var både å utvide mitt faglige nettverk, men og å få innblikk i barnevernfaglig arbeid i et annet land med en annen struktur og organisering enn Norge. Jeg ønsket å tilegne meg andre perspektiver om praksis av fosterhjemsarbeid som er mitt forskningsfelt og utvide og utfordre mine synspunkter og tanker om prosjektet mitt. Struktur og praksis innenfor barnevern og systeminvolvering i Australia er svært ulikt fra Norge. Det har vært spennende å ha samtaler med forskere og praktikere om deres erfaringer og kjennskap til barnevernet i Australia praksisen der nede. Jeg vil hevde at vi alle har godt av å oppleve andre systemer som kan sette våre egne i nye lys, og hjelpe oss til å utvide våre perspektiver om hva slags praksis det opereres med, og ta innover oss at tilnærmingene kan utvides og praksis kan gjøres på andre måter.

Jeg hadde kontorplass på campus og har blitt kjent med mange flotte mennesker som jeg vil fortsette å holde kontakten med. Som underviser på barnevernspedagogutdanningen her ved Universitetet i Stavanger har det vært inspirerende å få innblikk i utformingen av sosialarbeiderutdanningen i Australia. Jeg har jobbet med min tredje artikkel i avhandlingen min som utforsker fosterhjemsplasseringer i slekt og deres forhold til barneverntjenesten. Mitt doktorgradsprosjekt blir beriket av å få nye perspektiver og impulser fra mennesker fra andre deler av verden, som både praktiserer og organiserer systemene sine annerledes enn her i Norge. Jeg stiller meg nye spørsmål og har fått ny innsikt i rollen til offentlige myndigheter i arbeid med barn plassert i fosterhjem, inkludert slektsfosterhjem.

Jeg dro ned alene i slutten av mai. Da sommerferien inntok Norge satte mannen min og våre 3 barn seg på flyet. Det var godt å få dem ned. Jeg jobbet, og de hadde ferie. Vi har utforsket Brisbane og falt fort til ro med stabilt vær, svært gode offentlige parker og svømmebassenger midt i byen. Hverdagslivet i Brisbane er lett å bli vant til. Det fungerte overraskende bra med kombinasjon jobb/ferie, og vi fikk til utflukter inni mellom. Brisbane har virkelig gitt mersmak, og det blir ikke siste gang jeg (eller vi) besøker Brisbane. Forskningsoppholdet har gitt meg erfaringer og nye relasjoner jeg vil holde på i lang tid. Oppholdet har gitt for meg både faglig og personlig inspirasjon. Jeg vil anbefale på det sterkeste til alle som vurderer å dra utenlands i løpet av sin doktorgrad, om å gjøre det. Det er berikende og inspirerende for det videre arbeid. Selv om jeg for et år siden tenkte at dette ikke kunne bli noe av, er jeg glad jeg hoppet i det. Jeg er svært takknemlig for at forskerskolen NORWEL bidro økonomisk til å gi meg muligheten til å gjøre dette.