NORWEL-kandidater med internasjonal formidlingserfaring

Miniatyrbilde for NORWEL-kandidater med internasjonal formidlingserfaring

Stipendiater oppmuntres og forventes gjerne å delta på internasjonale konferanser, helst gjennom aktivt å presentere sin egen forskning. Koronapandemien svekket mulighetene for å reise ut, men i år arrangeres mange konferanser igjen, og flere stipendiater benytter nå muligheten til å få kjenne på den viktige internasjonale erfaringa igjen.

12-14. april deltok flere av våre NORWEL-kandidater på den anerkjente konferansen til ECSWR (European Conference for Social Work Reserach) i Milano. Hovedtemaet for årets konferanse var “Social work research through and towards human relationships”. Vi har tatt en prat med tre av dem.

NORWEL kandidaten Polly Evans, stipendiat ved Høgskulen på Vestlandet, presenterte sine erfaringer med å utvikle et kodeskjema til bruk i kvantitativ innholdsanalyse i en parallellsesjon på konferansen i Milano.

Polly Evans

Eg var overraska av kor mykje interesse det var for tema. Mange kom til sesjonen og stilte både metodiske spørsmål og spørsmål rundt både tema. Erfaring med å presentere til ein stor ukjent publikum var veldig fin, spesielt å øve på å svare på uventa spørsmål/utfordringar. Det er lett som stipendiat å bli oppteken med akkurat det du gjer og større blidet/relevans av det du gjer kan bli litt gløymt. Det var utroleg nyttig å høyre frå andre som syntest at mitt prosjekt var interessant eller hadde relevans for deiras arbeid. Eit team frå Stirling University som har eit liknande prosjekt er interessert i å samarbeide og eg har vore invitert til å besøke CASCADE forsking senter i Cardiff, av eit team frå Cardiff University. Elles var det nyttig å høyre frå dei som forskar på tema som verkar ut til å vere veldig annleis frå det eg forskar på men likevel kjennar på fellestema og tilkoplingar.

Cecilie Marie Zachariassen (UIT) er NORWEL-kandidat og hadde med seg en poster til konferansen i Italia med tittelen: «Contact between children and their parents after the European Court of Human Rights´ rulings against Norway». Hun opplevde at det norske barnevern og omsorgssaker er noe som engasjerer i mange land.

Cecilie Marie Zachariassen

Jeg opplevde å møte mange forskere fra ulike land som har ulike systemer. Det var veldig nyttig å se hvordan forskning blir presentert i en internasjonal kontekst, man kan ikke ta for gitt at alle vet hva man viser til. Dette krever presisjon knyttet til å ramme inn og formidle på en god måte. Jeg har allerede noe internasjonalt fokus i prosjektet mitt og tenker at dette bare forsterket seg etter konferansen. I tillegg fikk jeg nyttige innspill til prosjektet, blant annet knyttet til analyse.

Også Malin Fævelen, stipendiat ved NTNU og NORWEL-kandidat, formidlet forskning om barnevern. Hennes paper omhandlet foreldres motstandspraksiser i møte med barnevernet. Også hun opplevde engasjement for temaet barnevern:

Malin Fævelen

Jeg tror tematikken traff en nerve, og det var mange som kom bort til meg for å diskutere og kommentere innlegget i etterkant. Noen kom også bort for å høre om jeg ville være med i et Europeisk nettverk for forskning innen barnevern, – så jeg fikk også oppleve at det kan være nyttig å presentere for å bygge kontakter. Det er tredje gang jeg deltar med paper/poster og jeg synes jeg har hatt stor nytte av det hver gang. Det har vært fint å delta på konferanser gjennom hele PhD-løpet, og oppleve at prosjektet har hatt progresjon -noe som er litt vanskeligere å se når en sitter alene på kontoret dag ut og dag inn. Det å høre om andres forskning er selvsagt også veldig spennende og inspirerende.

I tillegg til å ha fått nyttige tilbakemeldinger på eget prosjekt, forteller NORWEL-kandidatene at de også returnerte hjem med nye perspektiver på egne prosjekter. 

Sarah Banks snakka om etikk i forsking med fokus på participatory action research som ein væremåte som er gjennomgåande i alle aspektane av forsking og ikkje ein ein gongs hending som slo meg veldig og er ein måte å tenke på etikk som eg har ikkje møtt før. Elles var funna frå eit Irsk studie at barn under 6 er sjeldan bedt om sine meiningar i barnefordeling saker var relevant og interessant for meg og mitt studie, forteller Polly.

Malin er i avsluttende fase av sitt avhandlingsarbeid og tar med seg ekstra inspirasjon til å få de siste brikkene på plass. Jeg fikk også flere ideer til mulige prosjekter etter stipendiatperioden, sier hun.

Også var det veldig fint også å høyre på og støtte mine NORWEL kollegaer når dei presenterte, påpeker Polly.