Første NORWEL ph.d.-student reiser til University of Michigan i Ann Arbor, USA.

Miniatyrbilde for Første NORWEL ph.d.-student reiser til University of Michigan i Ann Arbor, USA.

David Bell har fått det første NORWEL-stipendet for en short scientific mission. Ph.d.-studenter i NORWEL er oppfordret til å reise til en av våre internasjonale partnere i stipendiatperioden. Slike short scientific missions skal finansieres gjennom ERASMUS+ programmet, men ved avslag er det også mulig å søke NORWEL om reisemidler. Vi spurte David hvorfor han valgte University of Michigan (UM) og hvorfor han er deltar på forskerskolen.

Gratulerer med det første NORWEL-stipendet! Du er den første som reiser til en short scientific mission til en av våre partnere. Kan du fortelle oss litt om deg selv?

Jeg er stipendiat hos Institutt for Sosialt Arbeid ved NTNU. Jeg har vært her i over tre år, og går inn i det avgjørende sisteåret av stipendiatperioden. Prosjektet mitt handler om europeiske holdninger til innvandrere, med et særegent fokus på holdningene innenfor velferdssektoren. I januar skal jeg altså på et forskningsopphold ved UM gjennom NORWEL.

Hva betyr det for deg å være med i NORWEL?

Skal jeg være ærlig så hadde jeg egentlig ikke særlig store forventninger til NORWEL første gang jeg hørte om forskerskolen. Men etter et møte med de ansvarlige her ved NTNU ble jeg fort klar over at dette ville være noe for meg. Som stipendiat gjennom Covid-19 pandemien er det to ting jeg virkelig føler at jeg har gått glipp av: Muligheten til å knytte nettverk og muligheten for å reise til internasjonale institusjoner for å presentere arbeidet mitt. NORWEL gir meg muligheten til begge deler.

Kickoff i Tromsø, NORWEL Symposia, ph.d.-kurs og kollokviegruppene gir alle muligheten til å diskutere arbeidet med andre stipendiater i starten av deres forskerkarriere, mens utenlandsoppholdet gir mulighet til å få nye innblikk og andre perspektiver på mitt eget arbeid.

Hva er forventningene til oppholdet i USA og hvorfor drar du til USA når ditt prosjekt har et europeisk fokus?

Først og fremst ser jeg frem til å få et innblikk i hvordan det er å arbeide i et verdensledende forskningsmiljø innen sosialt arbeid. Jeg ser virkelig frem til å delta på ulike seminarer, workshops og lignende og ikke minst til å møte andre stipendiater og forskere som arbeider i det amerikanske systemet. Jeg håper også at noen av de jeg møter ved UM kan bli fremtidige samarbeidspartnere for min videre forskerkarriere.

Jeg vil være i en avsluttende fase av doktorgraden når jeg besøker UM i januar, så det vil derfor være en veldig god mulighet for å få et annet perspektiv på avhandlingen min enn det europeiske. USA har en unik historie med innvandring og holdninger til ulike minoriteter i landet. Helt fra sin opprinnelse har det vært et land av innvandring, og med dette har det også gjennomgående vært et anspent forhold mellom «majoritetsbefolkningen» og de ulike innvandrergruppene. Vi tenker ikke over det lenger, men for 100 år siden var det mye fiendtlighet mot det vi i dag ville ansett som «hvite» innvandrere fra for eksempel Irland eller Italia, mens det nå er fokuseres veldig mye mot innvandrere fra Latin-Amerika og den sørlige grensen mot Mexico. I tillegg har man selvfølgelig den lange historien om diskriminering og rasisme mot den afro-amerikanske befolkningen som vi fortsatt ser den dag i dag. Alt dette mener jeg kan gi et nytt perspektiv på forskningen jeg har gjort i Europa, noe som forhåpentligvis vil øke kvaliteten på avhandlingen min og min fremtidige forskningskarriere.

Da ønsker vi i NORWEL deg god reise og et fruktbart opphold hos vår partner i USA!

Tekst: Walter Schönfelder walter.schonfelder@uit.no