NORWEL Allmøte #1

5. juni 2023

10:00

- 12:00

Teams

Da er vi klare til å starte opp med NORWEL-allmøtene!

Tid og tema for det første allmøtet blir som følgende:

Mandag, 5. juni 2023, kl. 10 – 12:

Kappeskriving – «Do’s & don’ts»

Innleder: Professor i organisasjon og ledelse Turid Moldenæs

Turid er ph.d.-koordinator ved Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. Hun har utarbeidet et opplegg for kappeskriving innen samfunnsvitenskapelige fag som har blitt godt tatt imot av stipendiater tidligere.

Innlegget varer omtrent i 45 minutt. Deretter er ordet fritt for spørsmål, diskusjoner og utveksling av erfaringer. Siste del av allmøtet bruker vi til å bestemme tema for de kommende samlingene.