Åpne forelesninger ved IBS, UiT høsten 2023

27. oktober 2023

- 15. desember 2023

Teams

Høsten 2023 arrangerer Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT flere åpne forelesninger.

Forelesningen gis på Teams.

Se nyhetssak for datoer, temaer og lenker til teams https://norwel.no/apne-forelesninger-pa-ibs-hosten-2023/